Van denken naar voelen naar zijn

Van denken – naar voelen – naar zijn Rob Merkx, een van de grondleggers van Rebalancing in Nederland legt in de ‘Being in Touch’ van oktober 2008 uitgebreid uit, wat het belang is van in contact (kunnen) komen met je eigen ervaring. Wat betekent contact in...

Vluchten voor je schaduw

Vluchten voor je schaduw Woorden van Osho uit: ,Als de schoen past’ een bijdrage van Ma Deva Barbara in het blad voor Rebalancers Being in Touch, nr. 48, maart 2006 Het is alsof je tegen de duisternis vecht. Je huis is in duisternis gehuld en je vraagt: ‘Hoe kan ik...