Geschiedenis

Rebalancing in Nederland

Het begin van Rebalancing in Nederland gaat terug naar 1986. Net terug vanuit in Italië, starten Rob Merks, Jeanine van Deursen en Ma Deva Barbara van Rooyen met het geven van Rebalancing-sessies in Nederland.
Samen met een aantal andere Rebalancers richten zij op 30 november 1987 de Vereniging Rebalancing Nederland (VRN) op. Jeanine: “Om niet allemaal als eilandjes individueel aan het werk te gaan…”

In 1989 beginnen de grondleggers van Rebalancing in Nederland onder de naam Stichting Opleiding Rebalancing (SOR) een opleidingsinstituut.

In januari 1993 komt het eerste gezamenlijke verenigingsblad uit van VRN en SOR: Being in Touch.
De redactie bestaat uit Ilja Mol en Tonneke Brunott. Later komt daar Amala Boumans bij.

In 1994 bestaat de VRN uit 75 leden.

De VRN is aangesloten bij de Alliantie Natuurlijke Geneeswijzen (ANG) waarbinnen er op den duur twee verschillende lidmaatschappen ontstaan:

  • Een A-lidmaatschap, met leden die willen voldoen aan de kwaliteitseisen van de ANG
  • een B-lidmaatschap met leden die dat niet willen.

Deze splitsing wordt op 2 juli 2002 definitief. Het Platform Rebalancing Nederland (PRN) ontstaat met circa 40 leden. De bestuursleden zijn Lilian de Jongh, Dagmar de Vries en Otto Pasteuning.

Een 32-tal leden blijft lid van de VRN, die zich in oktober 2002 afsplitst van de koepel ANG.

De VRN sluit zich aan bij een vereniging van lichaamsgericht bodyworker (VNT).

Op 11 november 2007 wordt de VRN opgeheven.

De laatste editie van het verenigingsblad Being in Touch nr. 60 wordt in december 2009 gemaakt. Voortaan verloopt alle communicatie via de website van Rebalancing Nederland.

Sinds januari 2011 heeft Rebalancing Nederland een account op Twitter.

In juni 2012 wordt een speciale Being in Touch-uitgave vervaardigd i.v.m. het 10-jarig bestaan van de PRN.

Vanaf 14 juni 2012 is er een besloten groep op Facebook.

In maart 2014 ontstaat een bedrijfspagina voor Rebalancing Nederland op Facebook.

Op 29 oktober 2021 wordt statutair vastgelegd, dat de naam van de vereniging Platform Rebalancing Nederland gewijzigd wordt in Rebalancing Nederland.

Sinds november 2021 is Rebalancing Nederland vertegenwoordigd op LinkedIn.

Sinds mei 2022 is Rebalancing Nederland vertegenwoordigd op Instagram om ook via Social Media Rebalaning in Nederland nog meer onder de aandacht te brengen.