Informatiebrief koers Rebalancing School

De Rebalancing School heeft een informatiebrief gestuurd waarin ze aangeeft hoe de School om zal gaan met de eisen van beroepsorganisaties en ziektekostenverzekeringen, die met ingang van 2020 gaan gelden. Tevens geeft ze aan wat de konsekwenties van deze nieuwe eisen zijn voor rebalancers.

Die keus komt voor rebalancers neer op: ‘ga ik wel of geen hbo-basisopleiding volgen?’. Voor de Rebalancing School is die: ‘gaan we ons omvormen en accrediteren naar een hbo-basisopleiding, t.b.v. toekomstige studenten?’.

In deze informatiebrief wordt één en ander verder uiteengezet.