Jaya Esther

Jaya Esther

Mijzelf accepteren en omarmen

In 2006 deed ik voor het eerst een rebalancing 4-daagse workshop en ik was verkocht. Tijdens deze workshop voelde ik me vrij, geliefd, geaccepteerd en blij…..het was een diep thuiskomen in mijzelf. Voor mij betekent thuiskomen in mijzelf mij blij, vrij, veilig en vertrouwd voelen met wie ik ben. Mijzelf accepteren en omarmen. En nee, niet allemaal na die ene zomerworkshop. Maar ik had er wel aan geroken, van gedronken, ik had het gevoeld en ervaren en wist dat het ergens allemaal in mij zat en zit. Een verlangen naar meer, groter, dieper, zachter, liefdevoller, vrijer en waarachtiger was aangeraakt en uitgenodigd. Met een groot ‘JA’ stapte ik de 3-jarige opleiding voor Rebalancer in.

Belonging: the longing to Be

Meer en meer mensen zijn op zoek naar ‘a sense of belonging’. Daarvoor kijken we vaak om ons heen; naar onze partner, het werk wat we doen, sport, kinderen, vrienden, de plek waar we wonen of geboren zijn etc. Toen ik een paar jaar geleden terugkwam naar Nederland voelde ik mij niet meer ‘thuis’ in mijn geboorteland. I did not belong en wat verlangde ook ik naar ‘a sense of belonging’. Kort nadat ik was teruggekomen in Nederland hoorde ik een quote van Maya Angelou:

 “You are only free when you realize you belong no place, you belong every place – no place at all. The price is high, the reward is great”.

Ik moest onmiddellijk huilen; met iedere cel van mijn lichaam voelde en begreep ik waar dit over ging. Ik begreep nu ook eindelijke waarom ik op mijn 21e uit Nederland wegwilde. Dit was mijn ‘quest’ geweest en alleen door daardwerkelijk terug te komen naar Nederland kon ik dit helemaal gaan belichamen. Dit was op een weer diepere laag thuiskomen in mijzelf: I realized I mostly belong to myself!

Wanneer ik nu in de spiegel kijk zie ik iemand waar ik trots op ben, een vrouw met wie ik oud wil worden en waarbij ik kan en durf te zeggen “jij bent het beste wat mij is overkomen”!

Te durven zijn met wie ik ben, met al mijn kracht, mijn liefde, mijn boosheid, mijn ongeremdheid, mijn passie, mijn lust, mijn angst, met alles……steeds verder ont-dekken wat het betekent om te Zijn: the longing to Be!

Een ding weet ik zeker en dat is dat ik boven alles aan mijzelf toebehoor (belong). Dat ik mij veilig, krachtig en kwetsbaar voel met een hele sterke bedding in mijzelf. Door aanwezig, wakker en liefdevol te blijven bij alles wat zich aandient, ondersteun ik mijzelf in het versterken van deze bedding van veiligheid, kracht en kwetsbaarheid.
Het is een nooit eindigende reis en elke dag is weer nieuw, met nieuwe inzichten, waarheden en antwoorden.

Intiem zijn met het leven, met jezelf

Het is mijn passie om anderen te inspireren, te motiveren en in staat te stellen om zichzelf liefdevol te omhelzen voor wie zij zijn, met alles wat zij zijn. Intiem te worden met hun eigen gevoelens en emoties/

We ervaren allemaal een enorm scala aan gevoelens en emoties. Van sommige worden we blij, van andere niet. Gevoelens als schaamte, boosheid, angst, onzekerheid etc. proberen we vaak te bedekken. Dat doen we ook met onze kracht, speelsheid en levendigheid
Het onderdrukken van hoe we ons voelen en wie we zijn kan vaak voor allerlei fysieke, emotionele en/of mentale ongemakken zorgen.

Ik richt mij op wie jij bent, in volledigheid, met alles wat jij bent, ook die kanten waar jij minder blij mee bent of misschien wel juist daarvoor naar mij toekomt. Het erkennen en accepteren van wie jij bent in volledigheid en zonder oordeel zijn de eerste stappen om ontspanning en beweging te brengen in dat wat jou blokkeert en beweegt.

Het gaat bij mij dus niet over wat is goed of niet goed. Het gaat bij mij over wat is ‘waar’ (ook als de waarheid is fijn is om in de ogen te kijken), zonder oordeel! Waarachtig leven, jouw ware aard, waarheid! En niets is vast of statisch. Wat vandaag ‘waar’ is kan morgen weer heel anders zijn, steeds weer op niet ont-dekken en ont-wikkelen. Leven in het moment, in het nu, en vanuit dit moment steeds weer opnieuw voelen; wat is nu waar, wie ben jij nu?

Warme omhelzing,
Jaya Esther
Wisdom of the body