Marcia van Vliet

Rebalancer Marcia van Vliet

Mijn eerste ervaringen met de wisselwerking tussen lichaam, geest en ziel ervoer ik als 16 jarige bij een haptotherapeut toen ik geen verbinding voelde met mijn lichaam, ingegeven door gevoelens van onveiligheid in mijn thuissituatie. Toen heb ik ervaren hoe de wisselwerking tussen mijn gedachten, gevoelens en lichamelijke toestand spanning konden beïnvloeden. Gedachten wekken gevoelens op, gevoelens wekken gedachten op, lichamelijke sensaties op en vice versa.

Noem het zoeken naar tastbaar lichaamsbewustzijn, de interactie, de verbinding tussen lichaam, geest en ziel, dat heeft er toe geleid dat ik rebalancer ben geworden. Mensen leiden naar hun diepere bron van liefde in zichzelf en de wereld om ons heen, naar eenheid.
Zelf was ik ‘hooggevoelig’ voor alles en iedereen om mij heen.

Ik voelde mij letterlijk de ander in zijn of haar spanning, maar in een sfeer van harmonie met de ander voelde ik me ontspannen. Hierdoor was ik genoodzaakt om contact te zoeken en te vinden met mijn eigen hooggevoeligheid in mijn lichaam voor houvast. Ademhalingstechnieken, yoga en verdieping in spirituele bronnen hebben ook daartoe bijgedragen.

Rebalancing heeft mij veel gebracht.
Weten dat er een weg is om contact met mijzelf te vinden, begrepen te worden. Te weten dat we allemaal zielservaringen anders beleven en anders verwoorden, maar in essentie hetzelfde zijn. Ik heb de gevoelstaal leren kennen en leren spreken zonder woorden. De ziel spreekt in haar eigen taal en die is te benaderen. Gevoelstaal is uniek voor ieder mens; ieder mens beschikt over het vermogen om zijn eigen gevoelstaal te laten spreken en er naar te luisteren.

In de liefdevolle werkwijze volgens de Rebalancing-methode ondersteun ik ook het verlies te dragen en het contact met jezelf en je innerlijke kracht te herstellen in periode van rouw. Ik ondersteun mensen hun rouw te verwerken.

Het is fantastisch te beschrijven hoe rijk mijn gevoelswereld is geworden. Mensen een stap verder brengen in het contact te vinden met hun eigen gevoelswereld en dat die voelbaar en tastbaar is, de innerlijke schat die verborgen ligt in de ziel van ieder mens.

Wil je ook jouw eigen gevoelservaringen voor jezelf tastbaar maken, de gevoelstaal onderzoeken en meer informatie willen? Dan nodig ik je uit om mijn website of die van één van mijn collega’s te bezoeken.

Lieve groet,

Marcia van Vliet, Bloemendaal (NH)