Over Rebalancing Nederland

Rebalancing Nederland

Rebalancing Nederland is een landelijke vereniging voor en door Rebalancers.
Elke gediplomeerde Rebalancer staat geregistreerd bij het opleidingsinstituut waar het diploma van de opleiding is behaald. De opleiding tot Rebalancer is in Nederland, India (Poona) en Italië.
Een deel van de Rebalancers is lid van Rebalancing Nederland.

De vereniging zorgt voor informatievoorziening, verbinding van Rebalancers, kwaliteitsbevordering en bescherming van de naam Rebalancing.
 
Wanneer een Rebalancer is aangesloten bij een erkende beroepsvereniging kunnen behandelingen (deels) door zorgverzekeraars worden vergoed (afhankelijk van je ziektekostenverzekering).

Informatie

Lidmaatschap Rebalancers (ook in opleiding)

Wil jij ook

 • andere Rebalancers ontmoeten?
 • kennis delen met (aanstaande) collega’s?
 • informatie en tips voor het starten van een praktijk?
 • op de hoogte blijven van (nieuwe) wet- en regelgeving?
 • financiëel ondersteund worden bij promotie op beurzen?
 • deelnemen aan activiteiten georganiseerd door leden van Rebalancing Nederland?
 • deelnemen aan de ledendag?
 • activiteiten promoten op de agenda?
 • nieuwsbrieven ontvangen?
 • BASISPLUS-leden kunnen via deze website gevonden worden door potentiële cliënten?

Contributie

Wil je lid (of aspirant lid) worden van Rebalancing Nederland, dan ben je bij ons van harte welkom! Je wordt toegelaten tot de vereniging wanneer je aantoonbaar gediplomeerd Rebalancer bent. Studenten kunnen aspirant-lid worden. Bij instap na 1 juli wordt er een korting van 50% op je contributiebedrag gegeven.

 • BASIS-leden contributie € 55,-
 • BASISPLUS-leden met vermelding website contributie € 80,-
 • Aspirantleden contributie € 55,-
 • Ereleden contributie € 0,-
 • Donateurs contributie € 25,-
 • Begunstigers bijdrage € 25,-

Lid zijn van Rebalancing Nederland (RN)

Rebalancing Nederland kent drie vormen van (regulier) lidmaatschap:

 • Aspirant-leden zijn nog in opleiding en kunnen in afwachting van hun diplomering alvast lid worden van Rebalancing Nederland. Na diplomering hebben ze de keuze uit twee vormen van lidmaatschap:
 • Basisleden willen betrokken zijn bij de Vereniging. Ze hebben de mogelijkheid om aan V&D dagen en Rebalancingweekenden mee te doen tegen een gereduceerd ledentarief, zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering.
 • Basisplusleden willen betrokken zijn bij de Vereniging en hebben op de website van RN een persoonlijk profiel met verwijzing naar hun eigen website en social media. Daarnaast hebben ze de mogelijkheid om eigen activiteiten aan te kondigen op de website van RN. V&D dagen en Rebalancingweekenden zijn voor hen toegankelijk tegen een gereduceerd ledentarief, zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering.

Begunstiger

Wie niet meer lid wil zijn van Rebalancing Nederland of niet in aanmerking komt voor het lidmaatschap, kan Begunstiger worden. Begunstigers betalen een jaarbijdrage van €25,- en ontvangen de nieuwsbrief van Rebalancing Nederland. Begunstigers kunnen tegen ledentarief meedoen aan activiteiten van Rebalancing Nederland.

Doelstellingen

De doelstellingen van Rebalancing Nederland zijn:

 • het verbinden van Rebalancers onderling, vanuit een veld van openheid, kwetsbaarheid, vertrouwen en gezamenlijkheid;
 • het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening;
 • het behartigen van de belangen van haar leden;
 • het informeren over én promoten van Rebalancing, zodat we zichtbaar zijn voor instanties en/of geïnteresseerden;
 • het beschermen van de namen ‘Rebalancing’ en ‘Rebalancer’ (in samenwerking met de Stichting Opleiding Rebalancing)

Vertrouwenspersoon voor cliënten

Ben je ontevreden of heb je vragen heeft over de begeleiding van jouw Rebalancer. Ga eerst in gesprek met hem of haar. Vaak kan dit al een oplossing geven.
Als dat niet lukt, dan is er contact met een vertrouwenspersoon mogelijk.
Zij kan naar je luisteren en eventuele vragen beantwoorden.

Wil je contact met deze vertrouwenspersoon? Vul het contactformulier in.
Je hoeft hierbij alleen te laten weten dat je contact wilt met de vertrouwenspersoon. Het secretariaat zal je bericht doorsturen naar de vertrouwenspersoon. Binnen 2 weken mag je een reactie verwachten.