Over ons


Rebalancing Nederland
wil Rebalancing© meer bekendheid wil geven. Rebalancing Nederland is het buitenportaal van het Platform Rebalancing Nederland. Het platform biedt een podium, een overlegorgaan en een plek voor kennisdeling voor professionele rebalancers.

Alleen gediplomeerde rebalancers en zij die een erkende Rebalancing opleiding volgen kunnen lid worden van Platform Rebalancing Nederland.

Eén van de belangrijkste kernelementen van de doelstellingen van Rebalancing Nederland zijn: verbinden, informeren, promoten, stimuleren en ontwikkelen.
Voor de complete doelstellingen zie de pagina doelstellingen.