Privacywetgeving

De privacywetgeving is al een jaar in werking. Vanaf 25 mei 2018 wordt met handhaving gestart. De wet bescherming persoonsgegevens heet dan de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG). Deze wetgeving beoogt privacy van de burger te beschermen. Dit heeft ook impact op onze rebalancing praktijken. De VNT en RBCZ hebben handleidingen gemaakt die hieronder staan. Zij schrijven echter weinig over de digitale bescherming van gegevens. Dit hebben we aangevuld.
De meeste stukken komen van de VNT/RCBZ. Sommige stukken zijn nog meer verwerkt, aangevuld en of praktischer gemaakt. Dit is gedaan door Mariska Gieskes, haar partner Harry (IT risk manager) en Amrita van Veldhoven.

Begin met het lezen van de leeswijzer en werk je door de stukken heen.
Het is taai en dat is niet anders. We hebben het zo praktisch mogelijk gemaakt.