Rebalancing School

De Rebalancing School voor Lichaamswerk en Bewustzijn (1989) is een plek waar je inspiratie opdoet en inzichten krijgt voor een diepgaande persoonlijke ontwikkeling en herontdekking van jezelf. Daarnaast leer je, door het zelf ‘doen’ en ervaren, het vak Rebalancing.

Behalve losse workshops en masterclasses biedt de School een één- tot driejarig opleidingstraject aan. Dit traject geeft je meer liefde, plezier en begrip voor jezelf en anderen – in contact met de wijsheid van je lichaam. Deze nieuwe way of life en opgedane kennis kun je gebruiken als aanvulling op je huidige baan of om je eigen Rebalancing-praktijk op te zetten om zelf het vak uit te oefenen.

De opbouw van de jaren is als volgt:

Inspiratiejaar

Het inspiratiejaar is als afzonderlijke jaartraining te volgen. In het inspiratiejaar krijg je de gelegenheid om gedurende een langere periode op een lichaamsgerichte manier te werken aan je persoonlijke ontwikkeling. In dit jaar komt de basis van het Rebalancing lichaamswerk aan bod en ga je je innerlijke wereld van gevoelens en emoties leren kennen of de kennis daarover verdiepen. Vooral lichaamsbewustzijn en het vermogen om je eigen ervaring te onderzoeken zijn hier van belang.

Het jaar omvat zeven blokken van drie dagen.

Het inspiratiejaar geldt tevens als eerste jaar van het driejarige traject van persoonlijke groei en – als je wilt – de opleiding tot Rebalancer.

Tweede jaar

In het tweede jaar blijven de persoonlijke ontwikkeling en groei voorop staan. Om te kunnen werken met cliënten moet je allereerst jezelf kennen. Je leert meer over jezelf, over het werken met andere mensen, en over het toepassen van verschillende technieken. Je krijgt steeds meer begrip en gemak in het aanraken. Het accent komt geleidelijk te liggen op het begeleiden van anderen in hun proces en het leren om daarmee zelfstandig te werken. Het tweede jaar bestaat uit zes blokken van drie (één blok met vier) dagen, en zeven losse lesdagen.

Derde jaar

Het derde jaar van de opleiding is gericht op verdere verdieping van je persoonlijke ontwikkeling en draagkracht vanuit een ruimer perspectief. Je komt op eigen benen te staan en neemt je verantwoordelijkheid. Het accent komt meer en meer te liggen op het met een vrije, niet ‘bezette’ blik met de cliënt te kunnen werken. Hierdoor kan ook in de cliënt de oorspronkelijke natuurlijke aard uitgenodigd worden. Dit jaar bestaat uit zes blokken van drie (één blok met vier) dagen en zeven lossen lesdagen.

Methoden en technieken

Het lichaamswerk is binnen de school onlosmakelijk verbonden met persoonlijke ontwikkeling en bewustwording, de kern van Rebalancing. Hiertoe wordt met verschillende pijlers gewerkt die in drie hoofdgroepen onder te verdelen zijn:
Lichaamswerk (leren met aandacht en bewustzijn aanraken en contact maken; beweging, dans, yoga, bodyflow, ademwerk)
Meditatie (waaronder actieve meditaties: een combinatie van eerst beweging op muziek en daarna stilte)
Zelfonderzoek (leren jezelf te onderzoeken door te oefenen met bewuste aandacht voor je eigen gevoelde ervaring.)

Deze drie pijlers komen in alle jaren terug. Daarnaast wordt aandacht besteed aan:

  • Kennisoverdracht (inzicht in je patronen, verdedigingsmechanismes, interne criticus etc); en vanaf het tweede jaar:
  • Begeleiden van cliënten
  • Anatomie
  • Pathologie

Je kunt de anatomie en pathologie ook in een 4e jaar doen als je dat zou willen. Meer informatie over de opleiding en de school is te vinden op de website van Rebalancing School voor Lichaamswerk en Bewustzijn.

Ben je in opleiding en wil je aspirant lid worden van Rebalancing Nederland, dan ben je bij ons van harte welkom! Bij instap na de maand juli wordt er een korting van 50% op je contributiebedrag gegeven.