Trudy Boer

Mijn naam is Trudy Boer en ik ben gediplomeerd Rebalancer sinds 2013.

In 2007 kwam ik voor het eerst in aanraking met Rebalancing. Ik had eigenlijk geen idee wat me te wachten stond en zeker niet kende. Mijn nieuwsgierigheid won het en ik wilde met mezelf aan de slag. Ik had zoveel last van angst en paniek dat het mijn dagelijks leven beïnvloedde. En dat wilde ik niet meer. Wat ging eraan vooraf….

In 1971 ben ik geboren in Drachten (Friesland) als oudste van drie kinderen. We vormden een harmonieus gezin. Over gevoelens werd niet veel gesproken, wij richtten ons op activiteiten zoals fietsen, schaatsen, bergwandelen en spelletjes doen op de camping.

Na het VWO ben ik levensmiddelentechnologie gaan studeren in Bolsward. Tijdens een stage in Zimbabwe kwam ik tot de ontdekking dat de mensen daar compleet anders denken en leven dan wij. De beleving van tijd bijvoorbeeld en het druk hebben is zo relatief. Dat fascineerde mij. Het heeft ertoe geleid dat ik bedrijfsculturen ging studeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Heb daar veel geleerd over hoe je kunt kijken naar uiteenlopende leefwerelden binnen bedrijven. En ik mocht weer op stage naar een andere cultuur: Japan.

Aan het eind van die studie en toen ik begon te werken kreeg ik plots hyperventilatie en voelde ik veel stress en paniek. Waar kwam dat vandaan? Ik had geen idee. Via mijn hoofd probeerde ik het op te lossen, maar dat lukte niet. Mijn leven ging wel door. Ik ging werken in het bedrijfsleven als Human Resources professional, woonde al samen met mijn partner en we kregen 2 dochters.  Ik bezocht diverse therapeuten, via gesprekken proberen mijn angst te verminderen. Maar mijn klachten kwamen steeds terug.

Totdat een huisarts mij attendeerde op Rebalancing. Dit was een andere manier om naar mijn gevoelens en angst te kijken. Via mijn lichaam leerde ik mijn gevoelens te ervaren, ze er te laten zijn. Daardoor ontspande mijn lijf beetje bij beetje en kreeg ik meer vertrouwen. De angstgevoelens werden langzamerhand minder. Ik kon ze voelen in mijn hele lichaam en niet alleen meer bijeengepakt in mijn hoofd.

Ik wilde hier meer van en ben na een zomerworkshop uit enthousiasme in 2010 de opleiding voor Rebalancer begonnen. Dit bracht me nog meer verbinding met mezelf op een manier die me heel goed deed.

Daarom wilde ik na de opleiding me bezig blijven houden met het werk van Rebalancing. Een logische stap was een praktijk beginnen. En het 1 op 1 werken met mensen vond ik prettig. Naast de praktijk heb ik mijn parttime baan behouden. Nog steeds is het werken met mijn hoofd als HR professional – met daarnaast via het lijf werken in de praktijk – een goede balans voor me. Zolang dat goed voelt ga ik ermee door.

Inmiddels voel ik me veel ontspannener en leef minder vanuit mijn hoofd. Het goed verdelen van mijn aandacht tussen gezin, werk en hobby’s was voor mij een zoektocht die mij door ervaring wijzer heeft gemaakt. En nog steeds is mijn welbevinden een kwestie van een goede balans. Waar ga ik mee aan de gang en wat laat ik gaan. Gelukkig kan ik nu veel beter voelen wat voor mij klopt.

In de praktijk hou ik me bezig met wat er speelt bij mij mensen, wat ze het meest bezighoudt. Wil ze graag laten ervaren via hun lichaam wat ze nog niet (bewust) kennen of vergeten zijn. Wat iets over hen zegt en daardoor waardevol is. Er is zoveel wijsheid in het lichaam opgeslagen. Elke sessie brengt me ook weer bij mezelf.

Mijn werkwijze is open minded. Ik ben nuchter, nieuwgierig, een empathisch luisteraar en ik heb focus. Mijn handen zijn luisterend aanwezig, ze volgen, nodigen uit. Het gaat over liefdevol contact zonder waardeoordeel, alles mag er zijn zoals het is. Ik werk vanuit een praktische insteek. Je moet voordeel hebben van de behandeling, ervaringen en inzichten opdoen die je in je leven kunt gebruiken.

Hartelijke groet,
Trudy Boer
To Balanz