Lieve Rebalancers,

In 2018 is tijdens een extra ALV dag besloten om de PRN te veranderen naar een PRN light versie. Het huidige bestuur van de PRN is samen met een aantal leden bezig om een nieuwe vorm te vinden, een vorm waarin we ons kunnen blijven verbinden om met elkaar een Vereniging te zijn. 

Op 11 mei 2019 organiseren we een dag om samen te komen als Rebalancers, om de nieuwe missie, visie/werkwijze en praktische vormgeving van de PRN light te delen en te bespreken. En om te ontdekken wat er binnen onze Vereniging wil ontstaan.

De dag zal weer plaatsvinden in ‘Democratische school De Ruimte, Insingerstraat 39 Soest, van 10.00-16.00 uur

Graag zouden we de dag willen starten met een bekende meditatie op een andere manier. John Malik zal deze begeleiden.

Daarna bespreken we praktische zaken en onze nieuwe missie/visie/werkwijze en praktische vormgeving.

Na de potluck lunch gaan we in groepjes uiteen.

Er zijn verschillende onderwerpen waarbij aangesloten kan worden.

Sluit je aan waar je ideeën bij hebt en/of enthousiast van wordt. Voor sommige onderwerpen krijg je alvast informatie als je je opgeeft voor dit punt, zo kun je je al voorbereiden. Graag horen we  dus van te voren bij welke groep je aan wilt sluiten. Je kunt kiezen uit:

1. Ideeën voor de website, nieuwe inspiratie-teksten, aanvullingen (samen met Christiane).

2. Praktische zaken van de V&D en BIT dagen, passen ze nog? Kloppen de vergoedingen? Ideeën voor de V&D dagen? Andere namen voor deze dagen? Samen met Maria.

3. Beurzen, welke beurzen zijn er, wat kunnen wij daar als vereniging bieden, wat levert dat op? Welke keuzes maken we? Is het beursmateriaal nog toereikend?

4. Nieuwe leden aantrekken, tweede jaars studenten informeren over de PRN. Wat is hiervoor nodig? Wat staat er nu hierover op papier? Is dit nog uitnodigend? Moet het bestuur dit doen, of een enthousiast lid? Samen met Paula.

5. Vraagbaak voor vragen die leven in de eigen praktijken en voor startende Rebalancers. Wat staat er op de website en wat zou er nog aan toegevoegd kunnen worden? Zijn er leden die hiervoor vermeld willen worden op de site? Samen met Rijk.

6. Ideeën voor het schrijven en maken van een artikel? Een bijzondere gebeurtenis vieren o.i.d.?

7. Ideeën voor verbinding binnen de vereniging? Hoe?

 

Als er nog inbreng en leuke ideeën zijn vanuit jou, dan nemen we die graag mee!

We ronden de dag af door de verschillende ideeën van de groepjes met elkaar te delen en te kijken wat er verder vorm gaat krijgen.

Zet de datum alvast in je agenda. 
Meld je aan, en geef aan in welk groepje je wilt deelnemen
Wil je dat vóór 28 april doen door op deze mail te antwoorden?
Dan kunnen we elkaar weer ontmoeten!

Rijk, Paula en Maria

Overzicht van de dag

09.30-10.00 uur          binnenkomen en elkaar ontmoeten

10.00-11.00 uur          meditatie (graag eigen safoe meenemen als je daar graag op mediteert).

11.00-11.15 uur          korte pauze

11.15-12.15 uur          ALV (zie hieronder voor agendapunten)

12.15-13.20 uur          pot-luck lunch, iedereen neemt iets mee om gezamenlijk van te eten (hopelijk in de tuin)

13.20-13.30 uur          inleiding in middagprogramma

13.30-14.30 uur          groepjes voor verder vormgeven van de PRN – vereniging

14.30-15.15 uur          uitwisselen van de onderwerpen die besproken zijn en hoe ze verder vorm te geven.

15.15-15.30 uur          afsluiting, met een vrolijke en vrije dans

15.30-16.00 uur          samen opruimen

Punten voor de ALV

 1. voorstellen Paula en Christiane, bedanken Jaqueline (2 minuten);
 2. notulen vorige vergadering (5 minuten);
 3. financieel (10 minuten);
 4. begroting (10 minuten);
 5. bespreken missie/visie/praktische vormgeving (15 minuten);
 6. praktische zaken (13 minuten):
  – Idee om de naam PRN te veranderen in Rebalancing Vereniging of Rebalancing Nederland. De eerste naam geeft weer wat we zijn, de tweede naam wordt nu ook al op de website gebruikt.
  – Maria zou haar secretariaat taak graag overdragen, zij wil graag de V&D- en BITdagen vormgeven. Is er iemand dit over wil nemen?
  – PRN meebetalen aan het feest in september? Voorstel om de helft, a 1500 euro, mee te financieren, zodat er geen geld voor deelname hoeft te worden gevraagd. En daarnaast ondersteunen in de organisatie of tijdens de dag?
 7. Berichten van de Rebalancing School
 8. w.v.t.t.k. (5 minuten)

Mochten er punten zijn die je graag uitgebreider zou willen bespreken, stuur dan graag een mailtje aan roosjenp@gmail.com (Paula). Dan kunnen we bekijken of dit binnen de ALV past, of op een andere manier.

Bekijk ter voorbereiding op de ALV de volgende bestanden: