Zondag 28 april 2024

V&D dag: ‘Opstelling als ingang naar Rebalancing’

Opstellingen, of systemische werk, heeft zich in de loop der tijd uitgebreid tot verschillende varianten. Ook in deze workshop wordt een variatie gepresenteerd op het traditionele systemische werk. We gebruiken namelijk de vijf elementen: water, aarde, vuur, lucht/wind en ruimte. Een kleine introductie, aan het begin van de workshop, is voldoende om deel te kunnen nemen.   

Groepsopstellingen met representanten

Er wordt een opstelling gedaan waarbij de hele groep betrokken is. Hetzij als ‘inbrenger’, als ‘representant’, of als meevoelende observator.

Opstellingen in kleine groepjes

In groepjes van 3 krijg je de gelegenheid zelf een opstelling met behulp van zogenaamde vloerankers te begeleiden. Aan de hand van gevoelservaringen, ontstaat inzicht in hoe de energieën van de elementen zich ten opzichte van elkaar verhouden. De flow van het moment wordt gevolgd.

De opstelling kan gepaard gaan met zelfonderzoek zoals we het als Rebalancer gewend zijn.

De vijf elementen

De vijf elementen worden door verschillende oosterse stromingen gezien als energieën waaruit alles bestaat. Met het werken met de vijf energieën stemmen we af op de elementen die gedrag, gedachten en overtuigingen weerspiegelen. Het bijzondere is dat er altijd ‘iets’ ontstaat. Soms onverwacht en verrassend. Het is net als in een Rebalancing sessie. Meestal bijzonder.

Deze workshop is een mogelijkheid om te ervaren wat een opstelling in deze vorm met je doet. De gevoelservaring speelt tijdens het onderzoek uiteraard een belangrijke rol.

Persoonlijke noot

Ik werk inmiddels meer dan 15 jaar met opstellingen. Wat mij betreft zijn opstellingen een mooie ingang naar zelfonderzoek en desgewenst ‘tafelwerk’.

De inzichten die ik zelf vanuit de vijf elementen heb ontvangen dragen een enorme rijkdom in zich die ik graag met anderen deel.

Rikkie Postema – Adisat

Datum Zondag 28 april 2024  10.00 – 17.00 uur

Locatie Centrum De Gouden Piramide, Zonnebaan 35, Utrecht

Begeleider/Organisator Rikkie Postema en Maria Geelen

Max. deelnemers 14

Kosten €25,- voor leden/€40,- voor niet-leden

Lees hier de betalingsvoorwaarden en annuleringsregeling van Rebalancing Nederland.