Rebalancing

Wat is Rebalancing?

Rebalancing is een lichaamsgerichte benadering voor iedereen die zichzelf graag beter leert kennen, persoonlijk wil groeien en met positieve levensenergie de obstakels wil overwinnen die het leven ons presenteert. Het helpt je stil te staan in het hier en nu en brengt je beter in contact met je werkelijke zelf.

Het lichaam vertelt

Door Rebalancing sessies leer je jezelf op een nieuwe manier kennen; alles wat je al over jezelf weet met je ratio, is hier níet het uitgangspunt. Maar juist het ervaren van jezelf in je lichaam.

Wist je dat in jouw lichaam alle informatie over jou en je verleden opgeslagen ligt? Dit gebeurt meestal onbewust en ieder beleeft dit op zijn eigen manier.

Het is informatie die echt en waarachtig is en alles met jou te maken heeft.
Informatie waar je toegang toe krijgt door aanraking van je lichaam met diverse technieken waarvan sommigen al eeuwenoud zijn. Die past een Rebalancer toe.

Bewust Zijn

Het lichaam is een bron van intelligentie die je richtingwijzers kan geven die jij kunt gebruiken in je leven. Via het lichaam laat een Rebalancer je voelen wat echt belangrijk is voor jou. Het creëert meer bewustzijn en raakt aan een helder ‘weten’ voorbij de ratio. Je zult het ‘weten’ herkennen als het zover is.

En beseffen dat het klopt; dat je eigenlijk al lang wist wat je moest doen om trouw te blijven aan jezelf. Maar er waren ongetwijfeld omstandigheden die maakten dat je er niet naar kón of wílde luisteren. Onze ratio komt altijd wel weer met een mooi excuus op de proppen waarom het nú echt niet anders kan.

Maar het kan echt wél anders en NU is het beste moment daarvoor.

Luisteren naar je lichaam

Door goed te luisteren naar je lichaam kom je erachter welke gevoelens erkend willen worden en welke aspecten van jezelf meer geleefd willen worden. Je gaat beter begrijpen waarom je de dingen doet zoals jij ze doet. Het is niet altijd gemakkelijk dat onder ogen te zien. Maar het opent wel de weg naar verandering, naar een nieuwe balans waarin jij beter tot je recht komt. Durf je?


Vind een Rebalancer en maak een nieuwe start!

Wat is Rebalancing?

Rebalancing is een lichaamsgerichte benadering die leidt tot persoonlijke groei.
In individuele sessies is alle aandacht voor jou, zonder oordeel, terwijl jij leert luisteren naar je lichaam en contact te maken met voor jou essentiële informatie.
Een Rebalancer gebruikt daarvoor verschillende massage, onderzoeks-, gespreks- en ademtechnieken. Zo leer jij jezelf beter kennen en ervaar je een gevoel van ruimte en ontspanning, in je lichaam én in je hoofd.

 

Hoe werkt Rebalancing?

Door aandachtige en diepe massage word je je bewust van je lichaam en alles wat vastzit in je spieren en bindweefsel. Ons lichaam slaat ervaringen en emoties op die niet doorvoeld konden worden; daardoor raken we gespannen, vervreemd van ons gevoel, gaan we ‘in ons hoofd zitten’. Door contact te maken met die oude gevoelens van angst, woede, verdriet, onmacht, maar ook van liefde, vreugde, speelsheid en levenslust, kun je hierin lichamelijk en geestelijk ontspannen op een diep niveau. Er komt ruimte voor nieuwe inzichten in jezelf.

Er komt meer verbinding tussen je denken, je lichaam en je hart & ziel. Het wordt steeds gemakkelijker te voelen wie je werkelijk bent en wat jij werkelijk wilt en nodig hebt.
Het zelfgenezend vermogen van je lichaam wordt aangesproken.

Lees verder

Daarom kiezen wij voor Rebalancing!

Rebalancers® zijn ervan overtuigd dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En dat een lichaamsgerichte aanpak je bewustwording verruimt en in contact brengt met een diep weten. Je ontspant, zowel mentaal als fysiek. Je komt weer in contact met je levensenergie. Je komt dichter bij je authentieke zelf. Hierdoor kun je heldere keuzes maken, die helemaal bij jou passen. Dat hebben we zelf al mogen ervaren. En we gunnen dit iedereen van harte!

Oorzaken van klachten

We zien dat mensen naar een Rebalancer gaan vanwege psychische of fysieke problemen die maar niet voorbij willen gaan of zich blijven herhalen.
Een Rebalancer gaat samen met jou op zoek naar de achtergrond van je klachten om te begrijpen waar ze vandaan komen en een richting te bepalen hoe deze klachten te verminderen of te verhelpen. Het kan zijn dat er een (flinke) disbalans is tussen bijvoorbeeld jouw denken en voelen, tussen jouw geven en ontvangen, tussen jouw werken en rusten.

Meestal heeft een disbalans een lange geschiedenis.

Als kind word je geboren met een natuurlijke mate van levendigheid, spontaniteit en onbevangenheid. Om te overleven, om gewaardeerd te worden, om liefde te ontvangen, past iedereen zich in eerste instantie aan, aan de eisen van het gezin, je familie, de school waar je naar toe gaat. Je ontwikkelt daarmee vooral die kwaliteiten waarin je bevestigd wordt.

Wat niet bevestigd wordt – vaak is dat je passie, je woede of je gevoeligheid – houd je onbewust in. Dit vraagt veel energie van lichaam en geest. Wat op de langere termijn kan uitgroeien tot psychische en lichamelijke klachten.

 

Wordt wakker mijn hart! De wereld gaat voorbij;

het leven is oppervlakkig en stroomt langs je heen, vragen staat vrij.

Slaap niet in je lichaam, onwetend,

terwijl de karavaan van het leven je huis voorbij gaat.

 

Rumi