Irma Lok

Als we meer verbinding ervaren met ons zelf, ons mens zijn, dan ervaren we meer wie we werkelijk zijn, met wat we willen en wat we kunnen. Verbonden is onze natuurlijke aard; voelen we ons verbonden dan bestaat er ook een intenser, vreedzamer en liefdevoller contact met anderen en de omgeving.Leven in verbinding met hoofd, hart en essentieDoor te bewegen 'van denken naar voelen naar zijn' gaan we we ons blijer, autonomer, authentieker, vitaler en creatiever voelen.Mensen zijn de belangrijkste dragers van innovatie


Ieder van ons bezit uniek menselijk kapitaal en we willen het allemaal van nature delen met de wereld. Delen zit in ons, net als creëren. Het is belangrijk voor een gevoel van geluk en welzijn dat je creatieve vermogen, je creatiekracht, door je heen kan gaan en zodoende beschikbaar is voor jezelf en je omgeving. Zo wordt uniek menselijk kapitaal, maatschappelijk kapitaal.
Realize that everything connects to everything else.

Leonardo Da Vinci
Het is mijn passie te laten ervaren wat de effecten zijn van echte aandacht en aanwezig zijn (Presence). In de ervaringsgerichte begeleiding via het lichaam ervaren mensen meer ontspanning en vindt ontwikkeling plaats naar meer lichaamsbewustzijn, eigen wiijsheid, leer- en draagkracht. Vanuit verbinding met jezelf gaat ontwikkeling, creatie en innovatie met zoveel meer gemak en ontspanning!Sta jij in verbinding met je potentieel?
Waar sta je nu, waar wil je naar toe, waar word je blij van en wat weerhoudt je?
Vind jij het lastig de juiste keuze te maken? Wil je meer vertrouwen op je gevoel? Is er sprake van stress, of pijn in je lichaam? Heb je last van een burnout of heb je te dealen met een traumatische gebeurtenis in je leven? Is er behoefte aan meer geborgenheid en veiligheid? Of is het belangrijk meer zelfredzaam te zijn? Verloopt de communicatie met collega's, cliënten, kinderen, medewerkers, leidinggevende of thuis niet zoals je wenst? Wordt er over grenzen gegaan?Het zijn zo wat voorbeelden van hulpvragen in Rebalancing coaching en begeleiding waar ik veel kennis en ervaring in mee neem en waar ik je mee kan helpen.Ook wanneer je meer in contact en verbinding wenst te staan met jezelf en anderen. Als je op een kantelpunt staat; wie ben ik, wat wil ik nou werkelijk? En wanneer je verlangt naar meer vanuit respect, liefde en eenheid te leven, dan kan ik helpen als gids om je te ondersteunen in je peroonslijke ontwikkeling, je herstel-, of genezingsproces. 


Je kunt losse sessies volgen (ook kinderen en jong volwassenen) en we kunnen ook een traject overeenkomen waarin we samen bepalen welke zaken aandacht krijgen en hoe we dat gaan doen.Verder word ik er erg blij van als je interesse hebt om ook meer vanuit het hart te denken, te leven en te werken, als ondernemer, als je met mensen werkt, als zorgverlener, als begeleider,.. of leidingevende. Daarvoor zijn trajecten te volgen.
Hoe sta jij in de wereld?

Je wordt ondersteund, begeleid en gecoacht in het ontdekken, bewuster worden én leven van je passie, talenten, kwaliteiten, je eigen vorm en het tevoorschijn komen daarin. Er is ruime aandacht voor ‘Wat staat me in de weg, wat houdt me tegen, waar ga ik van weg, wat laat ik buiten de deur als ik in contact ga’ etc. en ook voor ‘waar word ik blij van, wat geeft me energie, wat klopt er aan wat ik voel’ etc.Her- en erkenning van eigenwaarde, talenten en kwaliteiten zijn belangrijke peilers. Daarnaast het in contact brengen, het verwoorden, etaleren en relateren: het manifesteren in de realiteit, in contacten en (werk)relaties.Zelfvertrouwen, je zacht en tegelijk stevig voelen alsmede vertrouwen hebben in eigen kunnen, talenten en uniciteit zijn belangrijke waarden waar we naar streven en die je (verder en diepgaander) ontwikkelt. We werken met en aan energie, vitaliteit en ontspanning. Er is dan ook ruime aandacht voor het herkennen, omgaan en leren omgaan met en aanvaarding van spanning, blokkades, stress, grenzen, werkdruk etc.  Aanvaarding is de weg naar bewustzijn en diepe ontspanning.

 


Praktijkgegevens

J. van Raesfeldstraat 21, 8325 GR Vollenhove
06-20663097

www.irmalok.nl

Irma Lok