Willem van der Plas

Aandacht voor "Lijf en Leven”

Essenza is een praktijk voor lichaamsgerichte therapie. In onze praktijk werk ik als rebalancer samen met Esther Wijs (massagetherapeut en focustrainer) Wij begeleiden mensen in hun persoonlijke ontwikkeling, bij verwerking van een (ingrijpende) gebeurtenis of voor ondersteuning wanneer sprake is van lichamelijke- of psychische klachten.

Rebalancing is voor mij een leefwijze en gaat over bewustzijn. Signalen gaan herkennen en erkennen maakt dat je meer begrip krijgt voor jezelf en dat je vertrouwd wordt met je gevoelens. Er ontstaat inzicht in eigen gedragspatronen, maar ook grenzen en verlangens worden helder. Dit bewustwordingsproces brengt je dichter bij jezelf.

Denken doe je met je hoofd en voelen met je lichaam. Denken en voelen zijn kwaliteiten onmisbaar om te kunnen omgaan met het leven van alledag. Bij mij was het denken goed ontwikkeld. Ik was kritisch en kon het overzicht over mijn leven goed bewaren, dacht ik. Voelen was er ook, maar ik wist mij er eigenlijk geen raad mee en negeerde de impulsen vaak, soms te vaak. Mijn gedachten namen het over en het gevoel ging langzaam weg. Het voelen van verbondenheid, kracht, grenzen, verlangens, eenzaamheid, kwetsbaarheid, woede, vreugde en liefde kreeg minder betekenis. Denken was een dominante kwaliteit geworden en beschermde het gevoelige. Het gevolg was dat ik oppervlakkiger leefde. Door een rouwproces werd ik diep geraakt. Dit was pijnlijk, maar ook waardevol omdat ik weer meer voelde en mij realiseerde wat of ik gemist had. Door Rebalancing heb ik aan den lijve ervaren hoe waardevol en helend aandacht geven aan "lijf en leven" kan zijn. Denken en voelen zijn nu meer in balans waardoor ik mij een completer bewuster mens voel en beter toeberust ben voor het leven van alledag.

Naast individuele begeleiding verzorg ik ook groepswerk. Voor informatie verwijs ik naar onze website.

Willem van der Plas (1957)

Vanuit een medische achtergrond werk ik voor organisatie en planning van medisch- en paramedisch onderwijs. Na een 4-jarige counseling opleiding heb ik een integratieve massageopleiding gedaan. Vanuit interesse voor lichaamgericht werken ben ik in 2007 gestart met de opleiding Rebalancing Lichaamswerk. Na afronden opleiding heb ik mij gevestigd als rebalancer® en counselor in Goes.

 


Praktijkgegevens

Trumanlaan 53, 4463 WR Goes
0113-232585

www.praktijkessenza.nl